ATT KÖPA BOSTAD
 
Våra huvudorter Övrigt
ATT KÖPA BOSTAD PÅ GRAN CANARIA

Lägga handpenning och skriva kontrakt för begagnad egendom

Så snart Du bestämt dig för att köpa t.ex. en lägenhet reserverar Du bostaden genom att lägga
en handpenning om normalt 10% av köpesumman. Vi bestämmer sen tillsammans
en tidpunkt för den slutgiltiga överlåtelsen av bostaden, vanligtvis någon månad efter det att handpenningen är betald.

Överlåtelsen sker inför en notarie (notarius publicus)

För att köpet ska bli giltigt enligt spansk lag måste överlåtelsen  ske inför en notarie (notarius publicus). Det är en statstjänsteman som är utbildad jurist och som kontrollerar att dokumenten
är riktiga, att parterna lämnar korrekta uppgifter och som bevittnar överenskommelser.

”Escritura Publica” är köpehandlingen som bevisar din besittningsrätt

På överlåtelsedagen går Scandic House och Du som köper bostaden igenom överlåtelsedokumentet tillsammans med säljaren och notarien där båda parter visar att innebörden förstås. Det särskilda dokumentet som kallas ”Escritura Publica” innehåller alla uppgifter om köpet:


· Din (köparens) och säljarens identitet
· Vilken fastighet som gäller, var den är belägen, hur stor den är m.m.
· Den slutliga köpesumman och hur den ska betalas
· Den exakta tidpunkten för överlåtelsen
· Eventuella servitut m.m. som belastar bostaden
· Övriga överenskommelser som har gjorts med säljaren

Ni undertecknar dokumentet och det utgör därefter lagfarten som ger Dig rätt att besitta bostaden. Därefter ska de nya ägarförhållandena registreras i fastighetsregistret, se nedan...

Du får nycklarna, säljaren får återstoden av köpesumman

När köpet blivit offentligt i och med påskriften på lagfarten gör man vanligen en överföring av återstoden av köpesumman, vilket notarien bevittnar. Du får nycklarna och besittningsrätten till bostaden.

Inskrivning i fastighetsregistret ger dig sakrättsligt skydd

När köpeavtalet har skrivits under hos notarien och säljaren har överlämnat nycklarna till Dig i utbyte mot köpesumman återstår ett viktigt steg. Din nyköpta fastighet skall registreras i det spanska fastighetsregistret. Det är inskrivningen  i registret som  ger  köpet sakrättsligt skydd.  Scandic House ser till att ordna inskrivningen i registret åt Dig och räkna med att den processen
tar mellan 1 till 2 månader.

Köparen betalar förutom köpeskillingen, stämpelskatt, lagfartskostnader och notariatkostnader, anslutningsavgift för el och vatten samt övriga administrativa kostnader (t.ex. fullmakter, intyg, värdering, bankarvode). Stämpelskatten (överföringsavgiften) på begagnade bostäder är på Kanarieöarna  6,5%  av  den  lagfarda  köpeskillingen.
En tumregel: 
Som köpare bör Du  beräkna den totala omkostnaden till cirka 8-10 % av köpesumman.

Efter lägenhetsköpet är du medlem i en ägarförening

Alla fastigheter ska ha en ägarförening bildad, ”comunidad”, som är en sammanslutning av alla som äger lägenhet i fastigheten och som sköter de gemensamma anläggningarna. Som lägenhetsinnehavare betalar Du varje månad en avgift till din ägarförening som täcker kostnaden för försäkring, städning och underhåll av gemensamma utrymmen etc.,  (omfattningen varierar). Övriga driftskostnader är el-och vattenförbrukning, hemförsäkring  och eventuellt abonnemang
för telefon och internetuppkoppling.


Driftskostnaderna för Din kanariska bostad varierar beroende på bostadens läge, taxeringsvärde och gemensamma anläggningar. Du ska också betala en kommunal fastighets-och inkomstskatt. Skatten beräknas på taxeringsvärdet och varierar beroende på var fastigheten är belägen.
En ungefärlig årskalkyl kan göras när Du köper.

Några termer:

Escritura Publica:
Lagfart
Registro de la propiedad: Det spanska fastighetsregistret
Comunidad: Ägar-eller samfällighetsförening"Texten ovan är inte avsedd att ge juridiska, bokföringsmässiga eller skattemässiga råd, eller ersätta sådana råd som ges av specialister på området, utan ska ses som en generell vägledning inför köpet av bostad utomlands. Scandic House S.L. frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av informationen i denna sammanfattning och för eventuella fel och utelämnanden i texten".Att köpa bostad
Att sälja bostad Erfarenhet
Trygghet Engagemang
Om oss Kontaktformulär Intresseanmälan
Fritidsliv - Golf - Stränder - Sevärt - Bergsvandring
 
Scandic House S.L. - Las Palmas de Gran Canaria, Spain - E-mail: info@scandichouse.se - Tel: +34 632 276491